GALA PREMIILOR PENTRU UN MEDIU CURAT

SunDrive

ANUL PROIECTULUI ȘI TIPUL DE PROIECT: 2017 | ONG-uri
SITE WEB: efden.org/sundrive
PERIOADA DE DERULARE A PROIECTULUI: octombrie 2016 - iunie 2017

OBIECTIVELE PROIECTULUI:

Misiunea echipei EFdeN este de a crește gradul de înțelegere a sustenabilității și a faptului că deja există o serie de soluții la problemele pe care le avem. În această direcție am inițiat proiectul SunDrive, staţia de încărcare pentru maşini electrice şi hibrid ce se bazează pe producția de energie verde cu ajutorul panourilor fotovoltaice pentru a genera energia electrică necesară încărcării. Proiectul are ca obiectiv realizarea unui prototip de staţie de încărcare pentru maşini electrice cu panouri fotovoltaice pentru a crea oportunitatea unei călătorii cu adevărat sustenabile în cadrul oraşului, încurajând şi promovând conceptul de mobilitate electrică ca viitorul deplasării pe şosele şi energia din surse regenerabile, pentru un mediu mai curat. Totodată, proiectul are obiectivul de a educa publicul în mod practic şi aplicat, în privinţa energiei regenerabile, a sistemelor fotovoltaice şi a vehiculelor electrice.<br />

DESCRIERE PROIECT:

Proiectul SunDrive a fost iniţiat în direcţia promovării mobilităţii electrice în oraş, prin propunerea soluţiei de călătorie cu adevărat sustenabile, realizată cu autovehicule electrice încărcate cu energie din surse regenerabile. Prototipul staţiei de încărcare pentru maşini electrice cu panouri fotovoltaice este amplasat în vecinătatea casei solare EFdeN, în curtea Facultăţi de Inginerie a Instalaţiilor din Bucureşti, realizând împreună un exemplu de kit pentru o viaţă sustenabilă adresat unei familii orientate către mediu şi dezvoltare durabilă.<br /> Proiectarea staţiei, montarea acesteia şi punerea ei în funcţiune a fost realizată de către membrii echipei EFdeN, studenţi la arhitectură, inginerie civilă, instalaţii, electronică, energetică, comunicare şi management. Aceasta a reprezentat o oportunitate pentru fiecare în parte de a pune în practică cunoștințele şi principiile teoretice învăţate în facultate, lucrând în mod direct cu materialele şi echipamentele.<br /> Staţia este formată dintr-un cadru metalic modular, proiectat pentru a fi uşor şi montat rapid, fără a necesita echipamente costisitoare sau utilaje. Acesta încorporează un loc de parcare pentru o maşină, fiind acoperit de cele 12 panouri fotovoltaice ce generează curentul electric, acestea având şi rol de umbrire şi protecție la ploaie.<br /> Scenariul de funcționare al staţiei constă în incărcarea maşinii în 5 ore, staţia având o putere de 3.7 kWh, energia electrică furnizată fiind sub formă de curent alternativ, la 230 V. Instalaţia staţiei este compusă din 12 panouri fotovoltaice de cate 265W, ce împreună dezvoltă o putere instantanee de 3kW, un invertor de 5kW pentru a transforma energia de la panourile solare în curent alternativ şi un sistem de stocare compus din 8 baterii cu gel de 250W ce duc la o putere totala de 24kWh.<br /> Planul pe scară largă este dezvoltarea mai multor tipuri de staţii, dimensionate astfel încât să poată acomoda mai multe locuri de parcare şi încărcare şi a fi montate atât în cadrul parcărilor centrelor comerciale, cât şi în sectorul rezidenţial, încurajând astfel accesibilitatea mobilităţii electrice, scăderea preţurilor şi a amprentei de carbon, prin folosirea de energie din surse regenerabile pentru încărcarea maşinilor electrice.<br />

GRUPUL TINTA AL PROIECTULUI:

Grupul ţintă al proiectului este alcătuit din posesorii de automobile electrice şi hibrid, cei care caută o soluţie accesibilă şi prietenoasă cu mediul la problema mobilităţii în oraş, dar şi în afara lui. Aceştia se găsesc în număr de aproximativ 300 în cadrul Bucureştiului şi circa 800 în ţară, întâmpinând dificultăţi în încărcarea automobilelor din cauza infrastructurii încă în dezvoltare.

REZULTATE - IMPACT - REZULTATE MASURABILE:

De la montarea sa, staţia a încărcat maşini electrice cu peste 1000 kWh generaţi de către panourile fotovoltaice, iar în cadrul evenimentelor EFdeN, aceasta a fost vizitată de peste 3000 de oameni. Public larg, studenţi şi elevi care au contribuit la factorul educaţional al proiectului, învăţând astfel despre ce presupune mobilitatea electrică, funcţionarea panourilor fotovoltaice şi importanţa energiei din surse regenerabile. <br />

CONTRIBUTIA FINANCIARA SI NON-FINANCIARA IN REALIZAREA PROIECTULUI:

Contribuţia financiară a proiectului a fost în valoare de 15000 euro şi a fost susţinută de către Kaufland România. Proiectarea prototipului de staţie, montarea acesteia şi punerea ei în funcţiune fost realizată de către membrii echipei multidisciplinare EFdeN, studenţi la arhitectură, inginerie civilă, instalaţii, electronică, energetică, comunicare şi management.<br />

PERSOANA JURIDICA CARE A DERULAT / DERULEAZA PROIECTUL:

Asociaţia Solar Decathlon Bucureşti