GALA PREMIILOR PENTRU UN MEDIU CURAT

Tinerii Ambasadori în lupta cu schimbările climatice

ANUL PROIECTULUI ȘI TIPUL DE PROIECT: 2014 | ONG-uri
SITE WEB:
PERIOADA DE DERULARE A PROIECTULUI:

OBIECTIVELE PROIECTULUI:

DESCRIERE PROIECT:

1. TIPUL DE PROIECT: Categoria „ONG”<br /> <br /> 2. DENUMIREA PROIECTULUI Tinerii Ambasadori în lupta cu schimbările climatice<br /> <br /> 3. SITE-UL PROIECTULUI http://eschools.ro/<br /> <br /> 4. PERIOADA DE DERULARE A PROIECTULUI iulie 2014 - decembrie 2015<br /> <br /> 5. OBIECTIVELE PROIECTULUI (Maximum 1000 de caractere)<br /> <br /> 1. Creșterea gradului de instruire a 300 de elevi și 16 profesori pentru a gândi şi acţiona în vederea promovării eforturilor de reducere a cauzelor şi efectelor schimbărilor climatice și de adaptare la acestea, într-un interval de 18 luni.<br /> <br /> 2. Creşterea gradului de conştientizare a comunităţilor locale prin activităţile de implicare şi de găsire a soluţiilor practice pentru a combate efectele schimbărilor climatice, în București, Topoloveni, Moreni, Sinaia, Brusturoasa și Sighișoara, cu ajutorul profesorilor și elevilor din proiect, timp de 12 luni.<br /> <br /> 3. Influențarea politicilor publice privind educația pentru mediu și dezvoltare durabilă în România la nivelul factorilor de decizie, timp de 12 luni.<br /> <br /> 4. Dezvoltarea capacității de training a solicitantului, inclusiv cu ajutorul unei platforme on-line, pe o durata de 12 luni.<br /> <br /> 6. DESCRIERE PROIECT (Maximum 3000 de caractere) Efectele schimbărilor climatice reprezintă o problemă majoră și în România ultimilor ani, când evenimentele extreme au început să apară tot mai frecvent (inundații, temperaturi extreme, căderi abundente de zăpadă, deșertificare etc), iar efectele lor sunt, de cele mai multe ori, devastatoare. Cu toate acestea, numărul victimelor afectate de schimbările climatice nu se cunoaște și cu atât mai puțin numărul copiilor afectați. Lipsa de educație de specialitate în domeniul schimbărilor climatice se reflectă foarte acut la nivelul societății românești, lucru ce poate fi observat în mod special în administrația publică din România (atât la nivel central, dar mult mai pregnant la nivel local), care se confruntă din ce în ce mai vizibil cu lipsa de expertiză și experiență în domeniul schimbărilor climatice, în condițiile în care cerințele la nivel european și chiar global pe această temă sunt din ce în ce mai mari. Spre exemplu, pentru următoarea perioadă de programare a fondurilor europene 2014 – 2020, Uniunea Europeană, condiționează Statele Membre ca 20% din anvelopa financiară alocată să respecte indicatori de reduceri de emisii sau de adaptare la schimbările climatice. Proiectul „Tinerii ambasadori în lupta cu schimbările climatice” reprezintă o dezvoltare a activităților anterioare ale organizațiilor partenere, aflându-se astfel la cea de-a patra ediţie a concursului naţional de campanii de conştientizare ce abordează schimbările climatice. Ediţiile anterioare ale concursului au fost derulate de Fundaţia TERRA Mileniul III şi Federația RAC-RO, cu sprijinul financiar al Ambasadei Marii Britanii în 2008, prin suportul financiar al Ambasadei Danemarcei la Bucureşti în anul 2009 și în 2010 – 2011 cu sprijinul Ambasadei Germaniei. Pe parcursul celor trei ediţii, peste 1000 de elevi au fost implicați, numărul lor crescând de la an la an. De asemenea, modul interactiv și participativ de transmitere a informațiilor, alături de sprijinul unei rețele de profesori pe care ne-am format-o de-a lungul timpului în numeroasele proiecte de educație dezvoltate anterior, au oferit elevilor un mediu educativ sigur și propice care face legătura cu realitățile și problemele comunităților locale în care trăiesc elevii.<br /> <br /> 7. GRUPUL TINTA AL PROIECTULUI (Maximum 500 de caractere): Grupurile țintă sunt compuse din: Beneficiarii direcți: elevi de gimnaziu, profesori, comunitatea locală. Numărul de elevi antrenați în activitățile permanente ale proiectului este de 300 (+ 800 în alte evenimente). Numărulul de profesori implicați atât direct, cât şi indirect este de 40. Comunitatea locală va fi receptorul mesajului elevilor (cca. 1500 persoane). Beneficiari indirecţi: publicul larg (cca. 2500). Un grup țintă important: autoritățile centrale și locale din domeniul educatiei<br /> <br /> 8. REZULTATE – IMPACT – REZULTATE MASURABILE (MAXIM 500 caractere) 300 de elevi si 16 profesori instruiti in domeniul schimbarilor climatice, 500 elevi implicati in cele 2 editii ale concursului naţional, 150 elevi participanti la simpozionul internațional “Copii, Salvați Planeta Albastră!”, 1 platforma de e-learning achizitionata, 8 unităţi de învăţământ implicate, 600 manuale de aplicaţii realizate, 300 ghiduri pentru profesori realizate, 1500 de ghiduri de recuderi de emisii de gaze cu efect de seră realizate, 800-1000 persoane conştientizate<br /> <br /> 9. CONTRIBUTIA FINANCIARA SI NON-FINANCIARA IN REALIZAREA PROIECTULUI: Proiectul “Tinerii Ambasadori în Lupta cu Schimbările Climatice” beneficiază de o finanţare prin granturile SEE 2009 – 2014, în cadrul Fondului ONG în România, în valoare de 139.485 euro din care 14.580 euro, reprezintă contribuție proprie.<br /> <br /> 10. PERSOANA JURIDICA CARE A DERULAT/DERULEAZA PROIECTUL: (*) Fundaţia Terra Mileniul III<br /> <br /> Website http://terramileniultrei.ro/<br /> <br /> DENUMIRE PARTENERI Asociaţia prietenii pământului Galaţi, Asociaţia Floarea Reginei Sinaia

GRUPUL TINTA AL PROIECTULUI:

REZULTATE - IMPACT - REZULTATE MASURABILE:

CONTRIBUTIA FINANCIARA SI NON-FINANCIARA IN REALIZAREA PROIECTULUI:

PERSOANA JURIDICA CARE A DERULAT / DERULEAZA PROIECTUL: