GALA PREMIILOR PENTRU UN MEDIU CURAT

Un mediu curat – Un popor sanatos si educat!

ANUL PROIECTULUI ȘI TIPUL DE PROIECT: 2014 | ONG-uri
SITE WEB:
PERIOADA DE DERULARE A PROIECTULUI:

OBIECTIVELE PROIECTULUI:

DESCRIERE PROIECT:

1. TIPUL DE PROIECT:<br /> Categoria „ONG”<br /> 2. DENUMIREA PROIECTULUI<br /> "Un mediu curat - Un popor sanatos si educat!"<br /> 3. SITE-UL PROIECTULUI<br /> http://www.icarcostesti.ro<br /> 4. PERIOADA DE DERULARE A PROIECTULUI<br /> 25.11.2013 - 10.06.2014<br /> 5. OBIECTIVELE PROIECTULUI (Maximum 1000 de caractere)<br /> Obiectivul general-a imprima tinerilor din grupul tinţă şi altor tineri şi membri ai comunităţii,însuşirea unor norme de comportare civilizată,de protejare a mediului,norme specifice asigurării echilibrului dintre sănătatea individului,a societăţii şi mediului.<br /> Obiective specifice:<br /> 1.Familiarizarea a 20 de tineri din grupul ţintă, a altor tineri voluntari şi membrii ai comunităţii cu problemele mediului înconjurător;<br /> 2.Conştientizarea a 20 de tineri din grupul ţintă, a altor tineri voluntari şi membri ai comunităţii cu privire la influenţa factorilor distructivi asupra mediului înconjurător;<br /> 3. Dezvoltarea la 20 de tineri din grupul ţintă,la alţi tineri voluntari şi membrii ai comunităţii,de competenţe necesare unui comportament ecologic(însuşirea unor norme de comportarea civilizată,de protejare a mediului,antrenarea tinerilor în acţiuni de formare a unor comportamente corecte de ocrotire a mediului, de colectare selectiva şi gestionare a deşeurilor menajere reciclabile).<br /> 6. DESCRIERE PROIECT (Maximum 3000 de caractere)<br /> Activităţi principale:<br /> 1. „Să cunoaştem echipa!”-ne-am cunoscut,ne-am descoperit abilitățile,am conceput reguli și proceduri de lucru,am format grupe de lucru,am pregătit pliante,fluturaşi,afişe;<br /> 2. Conferinţa de lansare a proiectului.Au fost prezenţi invitaţi de la primărie,APIA Costești,agenți economici,unități școlare,presă.Se aștepta de la noi un alt succes prin proiect.Am informat asupra proiectului,am distribuit materialele personalizate,am purtat cu mândrie tricourile cei din echipa de proiect dar şi "verzii" care ni s-au alăturat încă de la început;<br /> 3.„Ziua Educaţiei Nonformale”-eveniment dedicat educației nonformale.Prin „cafeneaua publică”,am conştientizat faptul că suntem tineri europeni cu aceleaşi oportunităţi,că problemele comunității noastre sunt probleme întâlnite în întreaga Europă,că toți,indiferent în ce țară trăim avem nevoie de un mediu curat și sănătos,de noi depinde să păstrăm planeta vie;<br /> 4.Seminar-cunoaşterea legislaţiei protecţiei mediului.Prin ateliere de lucru,tinerii împreună cu reprezentantul Agenției de Protecție a Mediului Pitești,am aflat tot ceea ce reprezintă legislație în domeniu,corelarea la legislația europeana – încă o dovadă că suntem în Europa și că avem datoria morală să ne însușim acel comportament ecologic pentru a contribui împreună cu tinerii Europei la protecția mediului,la conservarea mediului,să respectăm legislația,să conștientizăm populația cu privire la problemele mediului.Am mers în oraș,în parc,în localitățile noastre de domiciliu,am stat de vorbă cu oamenii,cu alți tineri explicându-le importanța păstrării mediului,a respectării legislației,a menținerii unui mediu și aer curat.<br /> 5.Workshop„Omul şi natura-probleme,soluţii,atitudini.Ne-am informat asupra problemelor de mediu,am creat pliante,fluturași.Am facut realizat prezentări PP,le-am dat altor colegi să le prezinte și să le dezbată la clase.Am conștientizat alți tineri asupra colectării selective și gestionării deșeurilor.Am confecţionat îmbrăcăminte din materiale ecologice,refolosibile,a avut loc o prezentare a Eco-paradei modei,am confecționat jucării ecologice și felicitări de sfintele sărbători pascale,pe care le-am oferit la 5 elevi de la şcoala specială din oraş.<br /> 6.Photo-Voice.Am realizat panouri cu fotografii care să vorbească în locul nostru,panourile au fost expuse în parc.Fotografiile au fost însoţite de un text care să identifice problema, soluţia.<br /> 7.Să dăm naturii oxigen!-ecologizare,plantare de copaci şi flori.Am ecologizat o suprafață de peste două hectare, am plantat peste 250 flori și 100 copaci,arbuști în oraș,la biserica din Costești și din Silișteni,la liceul Tehnologic Costeşti.<br /> 8.„Şi tu poţi face parte din TiA”-conferinţa de diseminare a rezultatelor proiectului.<br /> Întregul proiect s-a desfăşurat într-o atmosferă de muncă dar și distracție și împlinire creată prin metode precum lucrul în echipă,exprimare creativă,exerciţii de energizare,reflecţii,dezbatere,ateliere de lucru,exerciţiu practic,problematizare<br /> 7. GRUPUL TINTA AL PROIECTULUI (Maximum 500 de caractere):<br /> Echipa de proiect a fost format din 5 tineri ambiţioşi.<br /> Grupul ţintă al proiectului a fost format din 20 de tineri,dintre care: 3 tineri cu dizabilităţi,3 tineri romi,14 tineri din mediul rural(sate aparţinătoare oraşului Costeşti şi sate din sudul judeţului). Formarea grupului ţintă cu tineri de etnii diferite,din medii socio-economice diferite a dus la includerea socială şi cetăţenie activă a acestora,la creşterea stimei de sine a participanţilor,la dezvoltarea personală a acestora.<br /> 8. REZULTATE – IMPACT – REZULTATE MASURABILE (MAXIM 500 caractere)<br /> -conştientizarea faptului că sunt tineri europeni cu aceleaşi probleme şi oportunităţi;<br /> -cunoaşterea legislaţiei de protecţia mediului;<br /> -lărgirea zonelor de confort ale participanţilor;<br /> -pliante,fluturaşi,jucării,haine ecologice;<br /> -abilitatea a 5 tineri de a a utiliza arta fotografică drept mijloc de comunicare cu întreaga comunitate;<br /> -ecologizarea a 2 ha teren,plantarea a peste 100 copaci şi 250 flori;<br /> panou;<br /> -implicarea în proiect a peste 70 tineri şi alţi 50 membri ai comunităţii<br /> 9. CONTRIBUTIA FINANCIARA SI NON-FINANCIARA IN REALIZAREA PROIECTULUI:<br /> Proiectul a fost realizat prin programul Tineret în Acţiune, acţiunea 1.2 Iniţiativă Naţională, primind astfel o finanţare europeană în valoare de 4200 euro. Resursele proprii pentru implementarea proiectului au fost în valoare de 147 euro, sponsorizare 205 euro, alte contribuţii comunitare (suport tehnic, sonorizare ş.a.) 120 euro.<br /> 10. PERSOANA JURIDICA CARE A DERULAT/DERULEAZA PROIECTUL: (*)<br /> Asociatia pentru implicarea comunitatii in actiuni realizabile Costesti (ICAR Costesti)<br /> <br /> Website<br /> http://www.icarcostesti.ro<br /> <br /> DENUMIRE PARTENERI:<br /> <br /> Agentia de Mediu Pitesti (Roxana Rolea - reprezentant);<br /> <br /> - Liceul Tehnologic Costeşti<br /> <br /> - Liceul Teoretic Costeşti<br /> <br /> - Primăria Costeşti

GRUPUL TINTA AL PROIECTULUI:

REZULTATE - IMPACT - REZULTATE MASURABILE:

CONTRIBUTIA FINANCIARA SI NON-FINANCIARA IN REALIZAREA PROIECTULUI:

PERSOANA JURIDICA CARE A DERULAT / DERULEAZA PROIECTUL: