GALA PREMIILOR PENTRU UN MEDIU CURAT

Vanatorii de comori – GALAȚI

ANUL PROIECTULUI ȘI TIPUL DE PROIECT: 2016 | ONG-uri
SITE WEB:
PERIOADA DE DERULARE A PROIECTULUI: Anual

OBIECTIVELE PROIECTULUI:

Proiectul este menit să sensibilizeze şi să familiarizeze elevii cu conceptele de orientare turistică, dar mai ales familiarizarea lor cu mediul înconjurător, cu valorile naturale locale şi naţionale.<br /> Obiective:<br /> <br /> 1. Conştientizarea relaţiei dintre om şi mediu;<br /> 2. Conştientizarea simbiozei om/mediu în lupte pentru adaptare; <br /> 3. Implicarea elevilor în cunoaşterea mediului; <br /> 4. Dezvoltarea spiritului competitiv al elevului;<br /> 5. Dezvoltarea abilităţilor orientative;<br /> 6. Dezvoltarea intelectului;<br /> 7. Stimularea imaginaţiei;<br /> 8. Stimularea logicii si perspicacitaţii;<br /> 9. Stimularea capacităţii de a sintetiza şi analiza indiciile;<br /> 10. Antrenarea în vederea acţionării în situaţii “ contra cronometru”;<br /> 11. Familiarizarea elevilor cu noţiuni de orientare geografică;<br /> 12. Promovarea valorilor ecologice;<br /> 13. Promovarea schimbului de experienţă între cadrele didactice; <br /> 14. Stimularea implicării active viitoare a elevilor;<br />

DESCRIERE PROIECT:

Proiectul se adresează elevilor şi cadrelor didactice, din dorinţa de a promova dezvoltarea percepţiei tinerilor în ceea ce priveşte orientarea lor geografică cât şi promovarea, cu această ocazie, a patrimoniului natural al oraşului Galaţi pentru început şi, ulterior, o dată cu evoluţia proiectului, să extindem activităţile către promovarea patrimoniului natural naţional. <br /> Orientarea turistică este sportul civilizaţiei moderne, în sensul că ea oferă omului tocmai ceea ce îi lipseşte mai mult: mişcarea în aer liber. Orientaristul întruneşte în sine fizicul unui atlet şi judecata unui şahist.<br /> Un mare avantaj al orientării turistice este că, între cele două extreme -atletul şi şahistul-, permite o compensare reciprocă infinită a calităţilor fizice şi a celor intelectuale. <br /> Valoarea orientării nu se rezumă numai la ceea ce ea oferă, ci şi la ceea ce ea creează. Calităţile solicitate de orientare, în urma practicării ei, se conturează şi mai pregnant, se amplifică şi se îmbogăţesc cu noi însuşiri fizice şi spirituale, valoroase pentru individ şi societate. <br /> Confruntarea în cadrul natural şi lupta cu natura însăşi, conduce la dezvoltarea armonioasă şi îmbunătăţirea stării de sănătate. Se obţine rezistenţă mărită la efort, se reface capacitatea de muncă, se dobândeşte o stare psihică caracterizată de voioşie şi optimism. <br /> Evoluarea în teren necunoscut, izolarea, chiar şi de adversari, aduce cu sine: dârzenia, curajul, voinţa, stăpânirea de sine şi încrederea în propriile puteri. Lipsa spectatorilor şi a controlului extern cere şi dezvoltă caracterul, cinstea şi atitudinea de "fair play". Numeroasele probleme ce se ridică pas cu pas şi care permit o gamă largă de soluţii, dezvoltă mobilitatea gândirii, spiritului inventiv şi creativitatea. <br /> Orientarea turistică este inclusă ca probă distinctă, în întreceri cu caracter tehnico-aplicativ. Pădurea este terenul de sport cel mai frumos şi cel mai sănătos. Nici cea mai modernă arenă de sport din sticlă şi beton, cu tuburi de neon, aer condiţionat şi covoare plastice nu poate fi asemuită, cu amfiteatrul pădurilor, mediul ambiant străvechi al sportului. Nimic nu poate înlocui razele soarelui, mireasma pădurii, covorul de iarbă şi de muşchi. <br /> Pădurea este primitoare, are porţi deschise totdeauna şi pentru toţi. Ea permite desfăşurarea concursurilor de orientare cu un număr nelimitat şi simultan pentru cele mai diferite categorii de participanţi. În acest fel este posibil ca toată familia, tot cercul de prieteni să petreacă împreună timpul liber, consacrându-se toţi sportului pădurilor, savurând şi împărtăşind satisfacţii comune.

GRUPUL TINTA AL PROIECTULUI:

Proiectul se adresează elevilor claselor a V-a.

REZULTATE - IMPACT - REZULTATE MASURABILE:

Concursul, adresat elevilor claselor a V-a, s-a desfăşurat în cadrul Complexului Muzeal de Ştiinţele Naturii „Răsvan Angheluţă” din Galaţi şi a venit în întâmpinarea dezvoltării viziunii spaţiale de ansamblu a participanţilor, a apropierii acestora de elementele naturii, precum şi sporirea abilităţilor competiţionale şi intelectuale ale elevilor.

CONTRIBUTIA FINANCIARA SI NON-FINANCIARA IN REALIZAREA PROIECTULUI:

Resurse umane (voluntari)- 12 persoane<br /> Resurse financiare - 3000 lei

PERSOANA JURIDICA CARE A DERULAT / DERULEAZA PROIECTUL:

Asociatia pentru Ecologie si Turism PRO ECO-TUR